Obchod
    Jsme firmou zabývající se vývojem, výrobou a servisem elektrotechnických a
 elektronických zařízení. Naše firma vznikla již v roce 1990, proto má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výroby a vývoje.
   Jsme vybaveni moderní
 výrobní a zkušební technikou ,máme k dispozici vývojové prostředky předních firem působících v
 oblasti moderní elektroniky.
   Cílem naší firmy je neustále zvyšovat kvalitu našich výrobků a služeb o čem svědčí
 certifikáty, které vlastní naše firma na výrobky, například ESČ, EMC, vlastníme také ochranné certifikáty patentového úřadu a další.

   Rozhodující činností naši firmy je vývojová a výrobní činnost. Zajišťujeme jak kompletní vývoj včetně zajištění dodavatelů a výrobců, tak  vývoj včetně realizace výroby a dodávání hotových výrobků.

   Naše firma má  navázány úzké vztahy s řadou světových výrobců elektronických komponentů, například
 ATMEL, NEC, THOMSON, TAKAMASIVA, SIEMENS, MYYRA, EM-MICROELECTRONIC, HOLTEC, MICROCHIP, FREESCALE a řadou
 dalších.
Vlastníme naše lisovasí formy pro plastové výrobyky, střižné nástroje pro výrobu obalových nateriálů, vlastní návrhy LCD displejů. Což nám umožňuje technické řešení složitých elektronických zařízení s použitím  nejmodernějších polovodičových komponentů a přitom dosahovat velmi příznivých cenových
 relací a také zakjistit profesionální vzhled výrobků.

   V posledních letech zajišťujeme také přímé dodávky některých komponent přímo z Asie, což nám umožňuje dosažení velmi příznivých cen.

   S výrobky naší firmy je možné se setkat jak v maloprodejnách, například s výrobky
 regulační techniky, regulátory řady TERM,  THERMOB ,HYDROTHERM, DRY EASY 200, s zařízeními na úpravu vody KALCO, tak na domácích i světových výstavách, například
 CeBIT konaný každoročně v Hanoveru, nebo INVEX , AQUATERM na Mezinárodním strojírenském veletrhu,
 tak řadě výstav konaných po celé republice i v zahraničí.